phúc nhãn khang- giá ₫250.000

Cách dùng:

– Trẻ từ 5-7 tuổi: ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên.

– Trẻ từ 8-12 tuổi: mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.

– Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn: mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

Mỗi đợt dùng 4-6 tuần, 2 đợt dùng liên tiếp nên cách nhau 1 tuần.

quy cách: lọ 30 viên.

giá tham khảo ₫250.000

Danh mục: