Viên Rox Gout giảm triệu chứng sưng đau khớp do gut -giá 199.000 ₫

  • Thành phần: Đương quy, Đỗ trọng, Thổ phục linh, Tỳ giải, Ngưu tất, Lá sói rừng, Hy thiêm…
  • Hỗ trợ giảm lượng A.cid uric, hỗ trợ giảm triệu chứng sưng đau khớp do gout.
  • Chống viêm, sưng đau đau khớp do gout
  • Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 1-2 lần.
  • Quy cách: Chai 50 viên

Hỗ trợ giảm triệu chứng sưng đau khớp do gout.

Chai 50 viên

 

Thành phần:

Cao đặc đương quy………………………………65 mg

(tương đương 260mg Đương quy)

Cao đặc Đỗ Trọng………………………………….65 mg

(tương đương 455mg Đỗ trọng)

Cao đặc Thỗ Phục Linh………………………….65 mg

(tương đương 455mg Thỗ Phục Linh)

Cao đặc Độc hoạt………………………………………………………..…..60 mg

(tương đương 260mg Đỗ hoạt)

Cao đặc Tỳ giải…………………………………………………………….60 mg

(tương đương 240mg Tỳ giải)

Cao đặc Cốt khí củ……………………………………………………..…60 mg

(tương đương 420mg Cốt khí củ)

Cao đặc Ngưu tất………………………………………………………..…..45 mg

(tương đương 315mg Ngưu tất)

Cao lá sói rừng……………………………………………………………….25 mg

(tương đương 175mg Lá sói rừng)

Cao Hy Thiêm…………………………………………………………….….25 mg

(tương đương 125mg Huy thiêm)

Phụ liệu:

Khối lượng viên±7,5%)

giá tham khảo 199.000 ₫