Kìm bấm ke nhảy đa năng cho hệ nhôm 55 thường vát cạnh- giá 750.000 ₫

 • chuyên dùng để bấm ke nhảy 36 + ke nhay 24 cho hệ nhôm 55 vát cạnh như JMA, PMA AP55…..
 • Làm hoàn toàn bằng chất liệu thép
 • đảm bảo chuẩn và chính xác tuyệt đối.
 • được bọc cao su cận thận.
 • Làm cho cửa đy + của sổ mở + cửa sổ lùa nhôm Pma, Jma, Ap 55
 • .

 

 • chuyên dùng để bấm ke nhảy 36 + ke nhay 24 cho hệ nhôm 55 vát cạnh như JMA, PMA AP55…..
 • Làm hoàn toàn bằng chất liệu thép
 • đảm bảo chuẩn và chính xác tuyệt đối.
 • được bọc cao su cận thận.
 • Làm cho cửa đy + của sổ mở + cửa sổ lùa nhôm Pma, Jma, Ap 55
 • làm cho cả cánh + khung bao
 • giá tham khảo 750.000 ₫