Tay gạt cửa sổ, tay cài cửa nhôm,TAY ĐƠN ĐIỂM KIN LONG- giá 25.000 ₫

  • Tay gạt cửa nhôm, tay cài cửa nhôm Tay nắm khóa cài cửa sổ mở quay, mở hất hệ XINGFA 55, được thiết kế kết nối với thanh truyền động, liên kết các điểm chốt khóa cửa,gồm các màu trắng sữa và đen được sản xuất bởi hãng phụ

Tay gạt cửa sổ, tay cài cửa nhôm,TAY ĐƠN ĐIỂM

gía tham khảo 25.000 ₫